Xuất huyết dạ dày

.

Cách điều trị bệnh xuất huyết dạ dày

Những ai có thể mắc bệnh xuất huyết dạ dày ? Bệnh hay gặp ở mọi lứa tuổi song hay gặp 20 - 50, nam gặp nhiều hơn nữ. Các yếu tố thuận lợi dẫn đến xuất huyết dạ dày - Chuyển giao thời tiết từ mùa xuân sang hè, mùa thu sang mùa đông. - Cảm cúm. - ...