Tag: chiều cao cho trẻ

.

Vận động để tăng chiều cao tối ưu cho trẻ

Theo các chuyên gia, vận động, tập thể dục thể thao đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tăng chiều cao tối ưu cho trẻ. Ngoài yếu tố di truyền, dinh dưỡng, sự rèn luyện thân thể quyết định tới 20% chiều cao của con người. Vì thế, trẻ thường xuyên vận động, nhất ...