Tag: sữa

.

Thực phẩm làm giảm axit dạ dày

Trường hợp acid dạ dày quá nhiều có thể xảy trong cả hai trường hợp mãn tính và cô lập. Dù vấn đề axit dạ dày có do nguyên nhân nào đi chăng nữa thì các loại thực phẩm có thể giúp kiểm soát được vấn đề này. Sữa Hầu hết các thuốc kháng acid sử dụng ...